Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
Tel.: 257210925Další rozcestí

Parkování

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste respektovali ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY.

Facebook GNK

Fanshop - Zakázková výroba triček, mikin a dalších produktů s potiskem

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Valid XHTML 1.0 Strict


^

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

? ?
Získat zapomenuté heslo

Hledat osobu

= Nepřehlédněte =

  • LK Schladming 2018, info kvarty - LK Schladming 2018, info schůzka úterý 28.3. v 9.30, v horní tělocvičně ...
  • LVK pro 2.B - Informace o lyžařském kurzu pro 2.B ...
  • DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 ( kvinty) - DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 do 18.10.2017 ...
  • Hlasování v soutěži Evropy 2 - Drazí spolužáci, i letos se jakožto ...
  • Noste svou školu! - trička a mikiny v novém :-) ...

Dnešní den

pondělí 11.12.2017

svátek má Dana

Tipy a rady

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5

Tel.: 257210925
^


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
http://www.kavalirka.cz/index.php
606617812
257210925

- Evropský klub

Otevřená diskuze a nejen to...

Informace pro zájemce

Naši studenti nevynikají pouze ve sportu a přírodních vědách, ale také v přemýšlení o společenských problémech a výzvách, s nimiž se potýká současný svět. Tací studenti mají možnost zapojit se do aktivit Evropského klubu. Tento klub sdružuje všechny, kteří chtějí diskutovat o ekonomických, politických a obecně společenských otázkách moderní doby. Společně se v tomto klubu zúčastňujeme nejrůznějších soutěží a jsme v nich aktivní a úspěšní. Naši studenti se zapojují do aktivit Evropského parlamentu mládeže, Olympiády lidských práv, soutěží s lidskoprávní či společenskovědní tématikou a dalších diskusních soutěží. Mezi největší úspěchy našich studentů zapojených do této skupiny patří účast na 69. International Session of the European Youth Parliament v Istanbulu, 66. International Session of the European Youth Parliament v Aténách nebo 81. International Session of the European Youth Parliament v Dublinu a Belfastu a další obdivuhodná umístění na obdobných soutěžích.

PhDr. Jan Novák

 
- - > Postup na NVK Evropského parlamentu mládeže Kdo: Studenti GNK 
Naši studenti dosáhli velkého úspěchu. Podařilo se jim postoupit na Národní výběrovou konferenci ve Zlíně, jež se bude konat od 19. 3 do 22. 3. 2015. Ve výběrových předkolech uspěli a odměnou se jim stala možnost bojovat o umístění, které jim zajistí účast na některé z mezinárodních akcí Evropského parlamentu mládeže. Můžeme poděkovat studentům Jakubu Schinkovi, Michaele Kadlecové, Martině Plesníkové a Maxmilianu Supovi za jejich poctivou práci a popřát hodně štěstí ve Zlíně.

obr. (12 kB)
1 (71 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Staň se na den tvůrcem evropské politiky Kdo: studenti 5. a 6. ročníku 
Naši studenti Matěj Černík z 5. B a Ondřej Štogl z 6.C se v pondělí 22. září 2014 zúčastnili vzdělávacího projektu pro středoškolské studenty pořádaného v roce 2014 Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády České republiky ve spolupráci s informačními středisky Europe Direct a sítí Eurocenter. Asociace pro mezinárodní otázky projekt organizačně zaštiťovala.
Tento vzdělávací projekt měl přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stali na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí.
Simulace se uskutečnila formou jednodenního workshopu ve vybraných městech České republiky, a to v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Praze, zde v Evropském domě v Jungmannově ulici.
Účastníci simulace získali jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohli přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů v oblasti využívání biopaliv a prohloubit své znalosti o EU. Navíc se seznámili s aktuálními problémy projednávanými na evropské úrovni a utvořili si na ně vlastní názor. Rovněž získali jedinečnou možnost rozvinout své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů, svých vrstevníků.
Matěj Černík se tedy na den stal poslancem EP za Rakousko a Ondra Štogl zastupoval tutéž zemi z pozice křesťanskodemokratického ministra ve frakci EPP na jednání Rady EU. Oba si vedli skvěle, pohotově reagovali na vystoupení svých kolegů, přicházeli s novými nápady, vedli jednání v kuolárech, navrhovali kompromisy.
Ačkoli Matěj s Ondrou nepostoupili do celostátního kola, patří jim náš obdiv za odvahu a nasazení s jakými se do simulace pustili.
Věřím, že aktuální celoevropská témata budou oba nadále sledovat a možná jednou v budoucnu zkusí evropské dění skutečně ovlivňovat ve prospěch nás všech.
A třeba svou aktivitou inspirovali i někoho z vás.
Mgr. Lenka Klingerová

Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > EYP Strakonice Kdo: Evropský klub 
Naši studenti se opět nebáli ukázat svoje kvality. Po dlouhém a lítém boji argumentů, postojů a názorů se probojovali na Národní výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže, jež se konala 20. – 23. března ve Strakonicích. Naši školu zastupovali Max Sup (7.B), Martina Plesníková (6.B), Ondřej Štogl (5.C) a Míša Kadlecová (4.B). Úsilí všech se zúročilo v dynamickém „comittee work“ i v dramatickém „general assembly“, kde naši studenti opět prokázali, že ostré lokty, ale i respekt k názorům ostatních jim nejsou vůbec cizí. Sami učitelé přítomní všem bodům programu žasli nad výkonem svých studentů a někteří z nich se tiše a nenápadně dmuli pýchou. Pro neznalé okolností se hodí připomenout, že celý program i neformální hovory o přestávkách se odehrávaly v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění se vrátili nejen unaveni z náročného programu a s rozšířenými obzory, ale především náš studentský tým dosáhl výrazných úspěchů. Odborná porota totiž vybrala delegáty z naší školy jako reprezentanty na další mezinárodní akce. Na Maxe Supa se těší mezinárodní setkání v Ahausu v Severním Porýní-Vestfálsku a Ondřej Štogl se vydá do Frankfurtu v Hessensku. Nebojme se tedy poděkovat všem z našeho týmu za vynaložené úsilí a dosažené úspěchy! Doufejme, že své zkušenosti zúročí nejen při dalších podobných příležitostech, ale také mimo školu.

obr. (16 kB)
1 (65 kB)
obr. (17 kB)
2 (73 kB)
obr. (17 kB)
3 (75 kB)
obr. (16 kB)
4 (63 kB)
obr. (15 kB)
5 (55 kB)
obr. (19 kB)
6 (75 kB)
obr. (27 kB)
7 (41 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Olympiáda lidských práv - 2. ročník Kdo: Studenti septim 
Dne 25. listopadu se trojice našich studentů ze septimy zúčastnila projektu Olympiáda lidských práv. Studentský tým ve složení Michal Karas, Tomáš Přibyl a Ondřej Blecha patřila do padesátky studentů z celé České republiky, jež soutěžili v diskusi o lidských právech. Naši úspěšní studenti dostali možnost setkat se v zasedacím sále Nové radnice na Mariánském náměstí s ostatními úspěšnými soutěžícími. Dvouhodinová práce na jedno z předložených témat z oblasti lidských práv byla usilovná stejně jako neúprosně odtékající čas. Naši studenti v tomto klání prokázali svoji argumentační obratnost, faktické znalosti a výřečnost, která jim, doufejme, přinese ovoce i v dalším studiu a hlavně po něm. Děkujeme všem zúčastněným za vzornou a usilovnou reprezentaci našeho gymnázia.

obr. (19 kB)
1 (89 kB)
obr. (22 kB)
2 (103 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > 9. České fórum Litomyšl Kdo: Studenti sext 
Nový ročník studentské aktivity Evropský parlament mládeže se pomalu rozjíždí a studenti naší školy, kteří patří mezi úspěšné účastníky tohoto mezinárodního projektu již několik let, nehodlají nechat nic náhodě. Aby byli dostatečně připraveni a hlavně si osvojili způsob práce a techniky diskuse podobné těm, jaké se denně odehrávají na nejvyšších místech evropské politiky, zúčastnili se přípravného setkání v Litomyšli ve dnech 22. – 25. listopadu 2012. Jak všichni víme, diskuse probíhá pouze v angličtině a výsledky jednání jsou sestavovány diplomatickou řečí v tomto oficiálním jednacím jazyku Evropské unie. Je tedy nutné se nejen připravit na cizojazyčné prostředí, ale také si vyzkoušet práci v jednotlivých radách specializovaných na určitý okruh otázek. Doufejme, že náročný program, který naši studenti absolvovali ve svém volném čase, jim pomůže v soutěžním klání regionálního předkola, z něhož, jak všichni pevně věříme, postoupí naši studenti na celonárodní výběrovou konferenci. Tam se rozhodně, kdo z českých studentů ochutná mezinárodní vody a setká se s vrstevníky z dalších evropských zemí.
Držíme palce našemu studentskému týmu ve složení: Bára Němcová, Eliška Mračková, Anna Rybová, Martin Jindřich a Max Sup

obr. (10 kB)
1 (70 kB)
obr. (10 kB)
2 (69 kB)
obr. (10 kB)
3 (68 kB)
obr. (18 kB)
4 (128 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Olympiáda lidských práv Kdo: Studenti septimy 
Ve čtvrtek 21. 11. 2012 se skupina studentů ze septimy zúčastnila finálového kola Olympiády lidských práv pořádané v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Mezi nejlepší se naši studenti probojovali díky svým intelektuálním schopnostem, umění argumentace, odvaze promyslet a odůvodnit svůj názor a hlavně díky rozhledu v palčivých otázkách současnosti. Prokázali, že otázka lidských práv výrazně potlačovaná především ve jménu ekonomických problémů dnešního světa, je stále živá a aktuální. Důkazem toho jsou jejich eseje na témata související se vzájemnou toleranci k odlišnostem, údajnou krizí evropské civilizace či střetem kultur. Krásný reprezentativní prostor tzv. Nové radnice udivující svou secesní ornamentálností poskytl klid k promýšlení argumentů, ale zároveň se v něm odehrávaly živé a někdy i vyhrocené diskuse. Zatímco porota složená z významných osobností, které svůj život spojily s otázkou lidských práv, hodnotila eseje soutěžících, měli všichni možnost seznámit se s prací lidsko-právních aktivistů na vlastní kůži. Olympiádu lidských práv můžeme tedy bez obav hodnotit v superlativech. A to nejen díky tomu, jaký dojem naši studenti na celopražském poli zanechali, ale také díky tomu, že rozhled všech účastníků se tímto zajímavým kláním výrazně rozšířil.
Uznání patří studentům: Klára Daňková, Šárka Hvězdová, David Machát, Karel Markovský a Šimon Cibulka

obr. (18 kB)
1 (82 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > 69. International Session of the European Youth Parliament Kdo: Studenti 7.A a 8.B 
„Kdo tam nebyl, neuvěří“ je určitě často používaná a důkladně otřepaná fráze. V tomto případě s ní však nelze jinak než souhlasit. Ve dnech 23.3. až 1. 4. se tým studentů našeho gymnázia zúčastnil 69. mezinárodního zasedání Evropského parlamentu mládeže v Istanbulu. Tvrdá a usilovná práce byla odměněna možností poznat město na pomezí Evropy a Asie, které hostilo tuto prestižní akci. Opět se prokázalo, že naši studenti dělají čest nejen naší škole, ale hlavně a především sami sobě. Všichni z naší delegace, jež v předchozím roce prokázala své jazykové schopnosti, dokázala přinášet argumenty a hlavně získat podporu na prosazení svých rezolucí, znovu ukázali, že máme proč být na ně hrdí. Tereza Turecká, Matěj Hošna, David Kukačka, Tomáš Hustoles a Pavel Bareš se i na mezinárodním poli ukázali v tom nejlepším možném světle. V pravdě multikulturní společnosti delegátů z více než třiceti zemí Evropy se hlavním tématem stalo překonávání kulturních rozdílností a hlavním symbolem istanbulské mosty mezi Evropou a Asií. Hlavně škarohlídové by si měli ještě jednou přečíst úvodní větu, za kterou se neskrývá oddych na pláži u moře, ale k prasknutí nabitý program hodný diplomata evropské země. Náročný a vyčerpávající teambuilding v mezinárodních comittee pokračoval ve vysilující comittee work, jejímž výsledkem se stala do posledních jazykových nuancí propracovaná rezoluce. Celodenní bouřlivá zasedání, opakující se attack speech a vyargumentované defend speech i výsledkem neočekávatelná hlasování zaplašily sebemenší pomyšlení na to, že na mezinárodní scéně jde jen o pohodlné vysedávání a popíjení kávy či čaje. Až poté, co skončia úmorná delegátská práce zbylo trochu času a sil na neformální rozhovory s novými známými z evropských zemí i z Turecka samotného. Na prohlídku kontrasty naplněného Města zbylo bohužel jen trochu času. Neznamená to však, že bychom si z Turecka odnášeli méně vzpomínek a zážitků i pocitů. 69th International Session of European Youth Parliament se v našich denících zapíše mezi neopakovatelné a nezapomenutelné okamžiky studia na střední škole. Nejen pro studenty, ale i pro učitelský doprovod byla istanbulská výprava opravdu přínosná. Ve špatnou náladou naplněné době totiž ukázala, že právě díky takovým studentům jako je Tereza, Matěj, David, Tomáš a Pavel má učitelská práce smysl!
22.04.2012, Jan Novák

obr. (12 kB)
1 (84 kB)
obr. (11 kB)
2 (71 kB)
obr. (11 kB)
3 (60 kB)
obr. (10 kB)
4 (50 kB)
obr. (19 kB)
5 (84 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Evropský parlament mládeže - Národní výběrová konference Kdo: Studenti 6.A a 6.B 
Národní výběrové konference v Karlových Varech

Ve dnech 22. - 25. března 2012 se zúčastnilo pět delegátů z řad žáků naší školy XIV. Národní výběrové konference pořádané Evropským parlamentem v ČR. Veronika Kaplanová, Katka Tlachová, Helena Veselková, Kristián Kraewski a Karel Markovský se vydali ve čtvrtek dopoledne do Karlových Varů, aby se mohli stát členy jednotlivých „comittee“ snažících se vyřešit aktuální ekonomické, environmentální, zahraničně politické, domácí i právní problémy. Během tří dnů odvedli obrovskou práci při společném připravování rezolucí a řečnických projevů. Poslední noc před „general assembly“ (valným shromážděním) ani pořádně nespali. Nejen napětím, ale hlavně kvůli závěrečnému finiši předtím, než byli nuceni oponovat kritikům. Jejich úsilí bylo zaslouženě odměněno a naši delegáti se umístili mezi prvními pěti školami a tím získali možnost zúčastnit se regionálního fóra EPM v Rakousku.
Pobyt v Karlových Varech byl opravdu náročný, ale delegátům zbylo také trochu času na zábavu. Při teambuildingových hrách poznávali ostatní členy comitee, ochutnávali regionální speciality, předvedli své kostýmy na tématické párty v hippie stylu a užili si noční procházení a ochutnávání horkých pramenů na karlovarské kolonádě.
Žáci naší školy využili úžasné příležitosti získat spoustu nových zážitků, zkušeností a v neposlední řadě nových přátel. Jelikož tři dny mluvili převážně anglicky, zlepšili sijazykové dovednosti. Všichni s napětím očekáváme, jak nás budou reprezentovat na rakouském fóru.


9. 4. 2012, Veronika Procházková

obr. (14 kB)
1 (82 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Evropský parlament mládeže - výběrové předkolo Kdo: Studenti 6.A a 6.B 
O účasti našich studentů v Evropském parlamentu mládeže
Co to vůbec European Youth Parliament – Evropský parlament mládeže (dále jen EYP) je? Ví o tom někdo něco? Na internetu se dozvíte jen nějaké obecné informace. Kdo tam byl, říká, jak to bylo skvělé. Ota mlčí. I když se do programu přihlásíte tak vám akorát občas pošlou mail s organizačními detaily. Z počátku si vlastně nemůžete být vůbec jistí, na čem jste. I přesto jsme se rozhodli chytit šanci za pačesy a podívat se na EYP zblízka.
23.-27. listopadu 2011 proběhlo v Pardubicích na Gymnáziu Dašická už 8. České fórum. Před odjezdem jsme si měli nastudovat problematiku několika témat týkajících se EU. Prý se tady bude parta studentů středních škol snažit napodobit evropský parlament. Hned po příjezdu jsme se dozvěděli, že se bude převážně mluvit anglicky – nejen s organizátory. Daly to tušit maily psané v angličtině. Byli jsme rozděleni do skupin s lidmi ze škol z celé republiky a ze studentů se najednou stali „delegáti“. Pro začátek jsme si samozřejmě dali správnou dávku teambuildingu, aby naše „committee“ (rada) mohla fungovat jako celek a lidi se navzájem znali. Celý princip akce je následující. Několik dní tvoříte rezoluci, jež by měla udat konkrétní řešení určitého problému. Poslední den se rezoluce obhajuje a společně s ostatními se hlasuje o jejím přijetí. Zní to prostě, ale kdo to nezažil, nepochopí. Celá akce je hlavně o poznávání nových lidí – takže skvělý zážitek.
27.-29.ledna 2012 se pořádala další akce EYP. Tentokrát to bylo předkolo na Národní výběrovou konferenci, kde se mělo rozhodnout, kdo bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni. Tentokrát jsme rezoluci nevytvářeli, ale dostali jsme hotovou a měli jsme ji obhájit. Už se jednalo o soutěžní kolo, a proto bylo třeba se opravdu připravit. Přijít v neděli v devět hodin ráno na do zasedací síně magistrátu a tam se celé dopoledne maximálně soustředit nebylo pro nikoho z nás snadné. Zasedání probíhalo úplně stejně jako v Pardubicích, proto jsme měli výhodu nad školami, které se Českého fóra neúčastnily. Samozřejmě jsme používali pouze angličtinu. Naše rezoluce byla až poslední. A jak se říká: nejlepší na konec. Naše výkony si přišel zhodnotit i pan profesor Novák, se kterým jsme se po konci vyčerpávající debaty odebrali do kavárny Louver na Národní třídě, kde jsme úplnou náhodou potkali ministra zahraničí, pana Karla Schwanzenberga. Překvapila nás jeho vstřícnost a ochota. Také nám popřál štěstí v budoucích jednáních. Setkání s ním nám možná přineslo i trochu štěstí, protože dnes už víme, že jsme ze široké konkurence postoupili. Plni očekávání a zaslouženě jsme se tak mohli vydat do vyšších pater EYP. A kdo vlastně patřil do naše týmu? Helena Veselková, Veronika Kaplanová, Katka Stachová, Karel Markovský a samozřejmě Kristián Kraewski.Vzpomínky zaznamenal: Kristián Kraevski 6.B

obr. (14 kB)
1 (76 kB)
obr. (12 kB)
2 (60 kB)
obr. (13 kB)
3 (71 kB)
obr. (13 kB)
4 (70 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > 1. ročník máchovské pouti Kdo: Členové Evropského klubu 
Dne 8. října 2011 jsme se za časných ranních hodin setkali na nádraží, abychom odstartovali první ročník našeho putování po stopách Karla Hynka Máchy. Bohužel nám počasí nepřálo a naše odhodlání vydat se na sever Čech zhatil déšť i krutý nástup podzimu. Romantická duše všech účastníků se však nehodlala vzdát! I přes nepřízeň osudu jsme se rozhodli neopustit máchovský odkaz a v deštivém počasí se odvážili vydat probouzejícími se ulicemi Prahy, abychom si připomněli místa spojená s autorem Máje. Tam, kde běžně probíhají nevědomé davy turistů, jsme objevovali jindy opomíjená místa. Místo, kde se Mácha narodil, kde se poznal se svojí životní můzou a láskou Lory, kde ve svém temném pokoji sepsal tak známé verše i tam, kde odpočívá navěky, si budeme ještě dlouho pamatovat. Nejen nové poznatky se staly odměnou naší odvahy vydat se navzdory nepřízni počasí, ale také Praha tak, jak jí nikdo nezná a možná ani nepozná.

obr. (28 kB)
1 (170 kB)
obr. (15 kB)
2 (100 kB)
obr. (26 kB)
3 (144 kB)
obr. (32 kB)
4 (229 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Beseda s ředitelkou Nového Prostoru a setkání s prodejcem Kdo: Členové a přátelé EK 
Každý z nás se nepochybně někdy setkal s prodejcem časopisu Nový Prostor. Abychom se dozvěděli něco více o tomto „street paperu“, pozvali jsme si na páteční odpoledne 29. 4. 2011 ředitelku občanského sdružení, které ho vydává. Společně s paní ředitelkou přišel také jeden z prodejců, abychom se mohli zeptat někoho přímo z praxe. Všem, kteří na toto setkání nepřišli, zbývá pouze litovat. V kratičké přednášce paní ředitelky jsme se totiž dozvěděli, jak byl Nový Prostor založen, jaké další „street papery“ fungují v různých zemích, s jakými problémy se při vydávání časopisu setkávají či jak a co provází činnost redaktorů Nového Prostoru. Následovala diskuse, v níž jsme se dozvěděli, kolik peněz je potřeba k přežití jednoho dne v Praze, jak se sestavuje titulní stránka Nového Prostoru, jak probíhá prodej časopisu nebo jaké důvody přivedou člověka k životu na ulici. Kdo měl někdy možnost dozvědět se o životě na ulici, o životních problémech, které se nemusí nikomu vyhnout, či o tom, že existují mezi bezdomovci lidé, kteří nejsou spokojení se svou situací a snaží se z ní aktivně dostat? Můžeme bez obav říct, že my už mezi tyto lidi patříme a pokaždé, když se setkáme s problémy, jež provázejí městský život, se budeme dívat jinýma očima.

Autor: Novák Jan  
 
- - > Výprava do vydavatelství Ringier Kdo: Členové EK a vážení hosté 
Ani nesnesitelně horké počasí v pátek 22. 4. 2011 nás nedokázalo odradit. Vydali jsme se totiž do areálu bývalého holešovického pivovaru, kde sídlí vydavatelství Ringier Axel Springer. Své brány se nám odvážil otevřít největší vydavatel na českém trhu, který stojí za nejčtenějším a také nejprodávanějším titulem u nás, všem známým bulvárním deníkem Blesk. Vedle své vlajkové lodi má vydavatelství Ringier také další tituly, mezi které patří např. deníky Aha! či Sport, časopisy ABC, Blesk pro ženy, Reflex, Autotip, Svět motorů či Geo. Moderně upravené prostory, kde se za časů našich dědů vařil tekutý chléb, se přeměnily na redakce a namísto ležícího sladu v nich panuje čilý ruch. Postupně jsme prošli inzertní oddělení, kde nám byl objasněn rozdíl mezi prodejností a čteností, dozvěděli jsme se o internetové i tiskové reklamě, dalších způsobech inzerování, a dokonce jsme zjistili cenu celostránkové inzerce v denících Ringieru. Náš průvodce nás provedl celým vydavatelstvím, viděli jsme tedy práci redaktorů, editorů i grafiků, a dokonce jsme jako první nahlédli na stránky, které si lidé četli až následující ráno. Promluvili jsme se šéfredaktorkou časopisu Blesk pro ženy. Ptali jsme se na letní brigádu i novinářskou praxi a postupně jsme odkrývali svět, jenž se skrývá za stránkami novin. Na všechny naše otázky jsme dostali zasvěcenou odpověď, a proto se nemusíme obávat říct, že toto páteční odpoledne stálo za to.

obr. (21 kB)
1 (106 kB)
obr. (19 kB)
2 (88 kB)
obr. (19 kB)
3 (91 kB)
obr. (22 kB)
4 (120 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Evropský klub k přípustnosti interupce Kdo: Členové EK 
Členové Evropského klubu hodlají k problému interupce povědět následující:

Veškerá diskuse o umělém ukončení těhotenství, která se vede v současné společnosti, se opírá o několik základních argumentů. Na jedné straně můžeme uvažovat o tom, zdali je ještě nenarozené dítě člověkem či nikoli. Z obou postojů vyplývají důležité argumenty pro i proti potratům. Z hodnoty „zachovat život“ je možné taktéž vyvodit několik důležitých argumentů. Může matka ještě nenarozeného dítěte přivést svého potomka na svět do prostředí, které mu nemůže zajistit důstojný život? Nebo se má řídit imperativem zachování rodu? Opět je zde možná dalekosáhlá diskuse. Zdali se u umělého přerušení těhotenství jedná o nepřirozený akt směřující proti přírodě samotné je obrovská otázka. Co však zde znamená pojem „přirozenost“? Nebylo by možné najít celou škálu nepřirozených lidských činností? Je potřeba si uvědomit, že lidé používající antikoncepci, také jednají „nepřirozeně“. Nejde tedy o akt srovnatelný s interupcí? V tomto ohledu je zvláštní, že interupce vyvolává psychické potíže, vede k závažným pocitům viny a výčitkám svědomí, zatímco používání antikoncepce je považováno za běžnou záležitost.

Všechna tato diskuse se však soustředí vždy a pouze na jednu stránku problému. Podle nás je interupce v současnosti obhajitelná. A to vzhledem k tomu, že neexistuje žádné absolutní právo. Naproti každému právu vzniká také povinnost, kterou na sebe někdo bere. Pokud tedy mluvíme o právu na život ještě nenarozených dětí, musíme se ptát, zdali jsou zde rodiče, kteří jsou ochotni převzít povinnost se o dítě starat. Proti každému právu tedy existuje závazek, který má někdo druhý dodržet. Z tohoto pohledu právo na život nevzniká jednoduše početím, ale tím, že rodiče převezmou na sebe povinnost se o dítě starat. Pokud tedy právě počatý plod nemá nikoho, kdo by převzal povinnosti vztahující se k jeho právu na život, je možné provést potrat.

Autor: Novák Jan  
 
- - > Evropský klub k přímé volbě prezidenta Kdo: Členové EK 
Členové Evropského klubu dospěli v otázce přímé volby prezidenta k následujícímu:

Přímá volba prezidenta má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou přímé volby prezidenta je větší legitimita. Takový prezindent má pak větší podporu občanů. S tím souvisí i odpovědnost národa, který ho volí. Občané se chtějí větší měrou podílet na utváření státu. Tento model je hojně užívaný v demokratických státech celého světa včetně Slovenska nebo Polska. Při přímé volbě prezidenta bychom se také obešli bez zbytečných politických obstrukcí a trapasů. Abychom si uvědomili nevýhody přímé volby prezidenta, řekneme si výhody volby nepřímé. Nepřímá volba prezidenta je brzda proti veřejně známým osobnostem. Společnost je také chráněna před volební kampaní a volba nepodléhá krátkodobým náladám. Nepřímá volba je levnější, osvědčenější a v naší zemi má svoji tradici.

Za evropský klub: Ondřej Žalmánek

Autor: Novák Jan  
 
- - > Návštěva JXD v GNK Kdo: Přátelé Evropského klubu 
V pátek 3.12. proběhla v naší aule beseda se známým novinářem a publicistou Jiřím X. Doležalem. Každý, kdo se zajímá o problémy spojené s marihuanou, nepochybně četl aspoň jeden z jeho článků.
Celou besedu začal úplně neformálně otázkou: „Kdo z vás by dokázal do neděle sehnat nějakou marihuanu?“ Poměrně velký počet rukou neudivil. Poté vyzval posluchače, aby vznášeli dotazy. Překvapily más jeho odpovědi i to, že na vše měl svůj střízlivý názor.
Ptali jsme se ho , co si myslí o legalizaci marihuany v České republice. Zda-li je pro, či proti. Odpověděl nám, že kompletní legalizace by nebyla Česku ku prospěchu, avšak jistým způsobem by tuto drogu zlegalizoval. Všechny radikální zastánce legalizace a občasné výletníky do Holandska překvapilo, když JXD uvedl, že by rozhodně nechtěl zavádět takzvané coffee shopy (kde se prodává a konzumuje marihuana), hlavně kvůli drogové turistice. Posunul by však hranici legální držení marihuany. JXD, sám abstinent, ostře vystupoval proti užívání a hlavně nadužívání alkoholu.
Jedním z témat, o kterých jsme si mimo jiné povídali, byl údajný ateismus Čechů. JXD připomněl, že se sice jako věřící národ nejevíme, protože se nehlásíme k zavedeným církvím. Poukázal ale na touhu Čechů po nadpřirozenu, kterou dokazuje nabídka různých kouzelníků, kartářek, věštkyň, apod..
Hovořili jsme i o současné kauze „WikiLeaks“ (únik informací z americké CIA), otázce amerického radarového systému v Brdech, kdy nám nám připomněl svou protestní hladovku, otázkách kolem velkého třesku, o práci v novinách a dalších problémech.
Vznášeli jsme také osobní dotazy, kupříkladu na jeho želvy či jeho incident s neonacisty.
Páteční odpoledne s JXD patřilo mezi ta příjemněji strávená a věnovaná diskusi o otázkách, které zajímají nejen širokou veřejnost, ale také každého z nás. Proto jsme za něj JXD vděční.

obr. (15 kB)
1 (99 kB)
obr. (12 kB)
2 (64 kB)
obr. (14 kB)
3 (84 kB)
obr. (12 kB)
4 (64 kB)
obr. (14 kB)
5 (85 kB)
obr. (15 kB)
6 (93 kB)
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Návštěva v Maďarském kulturním středisku Kdo: Členové EK 
V pátek 10.12. se Evropský klub i přes chladné počasí vydal do Maďarského kulturního institutu s cílem bližšího pochopení problematiky slovensko – maďarských vztahů. Po příchodu do budovy institutu v Rytířské ulici jsme byli vřele uvítáni paní ředitelkou, která nás provedla všemi prostorami včetně knihovny maďarské i světové literatury a výstavní síně, kde jsou k vidění práce současných mladých maďarských umělců. Následovala poutavá a velmi obsáhlá přednáška zaměřená na vztahy Maďarska a Slovenska, která byla zajímavá i z jazykového hlediska – byla vedena ve slovenštině s občasnými českými dokonce maďarskými výrazy! Nakonec na odlehčení přišla řeč i na maďarskou kuchyni, která je prý velmi složitá na přípravu, ale stojí to za to.

Všechny srdečně zveme na další zajímavé akce EK

Zapsal: Jan Fiala

Zmenšený původní obrázek
104 kB
^
Autor: Blažíčková Šárka  
 
- - > Účast členů EK na workshopu studentského summitu Kdo: Členové EK 
Po absolvování přijímacího řízení bylo nakonec rozhodnuto, že se členové EK zúčastní prestižního Studentského summitu a konkrétně Modelu OSN, kde budou zastupovat delegaci Irska. Tento summit si klade za cíl vzdělávat středoškolské studenty v oblasti mezinárodních vztahů a snaží se o rozvoj argumentačních a vyjednávacích schopností. V sobotu 6.11. se uskutečnil úvodní workshop, kterého se zúčastnili i členové EK. Během workshopu vystoupilo několik vzácných hostů včetně bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly a přední české politoložky Vladimíry Dvořákové. V rámci projektu se budou konat ještě další čtyři workshopy a závěrečný čtyřdenní summit, kde si delegáti za jednotlivé státy vyzkouší, jaké je to být v kůži opravdového diplomata. Účast v tomto projektu je obrovským úspěchem, který dokazuje, že členství v EK skutečně má smysl!
Zprávu sepsal: Jan Fiala

Autor: Novák Jan  
 
- - > Úspěchy hned na začátku školního roku Kdo: Členové EK 
Poté, co se začaly pomalu rozbíhat aktivity Evropského klubu, zaznamenali naši studenti první úspěch. Bez obav můžeme být hrdí na to, že skupinka studentů pravidelně navštěvujících setkání Evropského klubu byla vybrána jako reprezentant Irska ve studentském modelu OSN, který jim otevře nejen široké možnosti, jak uplatnit své komunikační dovednosti, ale také jim umožní seznámit se s diplomatickou prací a poskytne jim příležitost poznat různé osobnosti společenského života a v neposlední řadě také studenty dalších škol. Doufám, že k úspěchu přistoupí všichni s náležitou pokorou a pracovistostí!
Za Evropský klub Jan Novák.

Autor: Novák Jan  
 
- - > Celibát a současnost Kdo: Členové Evropského klubu 
Výsledek diskuse členů Evropského klubu k problému celibátu:

Celibát a současnost – jde to k sobě ?
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, případně též bez pohlavních styků. Celibát je tradičně spjat s mužským i ženským mnišstvím (v různých světových náboženstvích, nejen v křesťanství) a některými řeholemi. Zajímavé je, že de facto celibát platil kromě funkce v církvi i v různých společenských funkcích. Příkladem může být zákaz manželství pro učitelky, který u nás platil až do začátku 20. století. Důvodem byl fakt, že tehdy bylo manželství chápáno jako sociální zabezpečení ženy a zároveň měla žena za povinnost starat se o rodinu, což se neslučovalo s prací učitelky. V postoji k celibátu se odlišují i jednotlivé církve. Zatímco římskokatolická církev vyžaduje celibát u všech (včetně kněží - až od 12.st.), naopak protestantské církve povolují kněžím manželství, ovšem vyšší funkce, jako např. biskup, jsou spjaty s celibátem. Ortodoxní církev má také odlišný postoj. Umožňuje sice kněžím oženit se, ale pouze do té doby, než jsou vysvěceni. Ve většině ostatních náboženství se také objevuje nějaká forma celibátu.
V současnosti se v souvislosti s církví a také s celibátem vyvstávají určité otázky. Spekuluje se například o tom, zda má celibát přímou souvislost s deviantním chováním některých mnichů a kněží a s nedávnými církevními skandály. Samozřejmě nelze soudit celou církev za chování jen malé skupiny, ale na druhou stranu to zas není tak malá skupina církevních hodnostářů, kteří mají něco společného se zneužíváním dětí. Pravděpodobně tu tedy přece jen nějaká souvislost je. Otázkou ovšem je: Jaká? Vytváří snad celibát a sexuální odříkání v lidech deviantní chování nebo snad lidé tohoto typu službu v církvi přímo vyhledávají anebo je to opravdu náhoda?
V souvislosti s tím se nabízí další otázka: Jaký je skutečný význam celibátu? Tradičním důvodem je maximální oddanost bohu a službě lidem, ale jsou tu i jiné možné důvody, které jsou mnohem pragmatičtější a které minimálně přispěly k zavedení celibátu i u obyčejných kněží. Jedním z nich je obava o církevní majetek. Církev byla vždy velmi bohatá a v případě, že by se kněz oženil a měl potomky, byl pravděpodobně z důvodu zajištění svých potomků nucen rozdělit majetek náležející k jeho farnosti. Ve skutečnosti to vedlo k tomu, že mnozí kněží měli své vlastní kurtizány a vedli poměrně nemravný život. Dalším možným vedlejším důvodem mohla být snaha jasně se vymezit od východní církve. V souvislosti s tím je zajímavé zamyslet se nad tím, zda by celibát mohl být zaveden pro vysoké společenské a politické funkce. Jednoznačné je, že někteří politici by celibát zřejmě nevydrželi. Na druhou stranu je však dobré si v této souvislosti uvědomit, že veřejná funkce, která s sebou nese určité poslání, může být také chápána jako řehole - neslučuje se s rodinným životem. Samozřejmě je to velice sporné, protože například v protestantských církvích a v řeckokatolické církvi má rodina, a zejména manželka duchovního, velký význam nejen pro samotného kněze, ale i částečně pro fungování farnosti.
Má tedy v dnešní době celibát nějaký význam anebo jde pouze o přežitek zkostnatělé církve? V současnosti i někteří katolíci otevřeně hovoří o zrušení celibátu. Mají pádné argumenty: celibát odrazuje mladé kandidáty na kněze, celibát má spojitost s deviantním chováním, jde o přežitek poškozující samotnou církev. Na druhou stranu je však nutné chápat, že církev se chce držet tradic a má a vždy měla svůj konzervativní postoj a že něco, co fungovalo přes tisíc let je těžké změnit. Je opravdu těžké odhadnout, zda celibát přetrvá nebo bude v budoucnosti zrušen nebo bude pouze dobrovolný.

Jako zpravodaj zpracoval: Jan Fiala
Přítomní členové: Ondřej Žalmánek, Jan Novák, Iveta Frydrychová, Jan Fiala

Autor: Novák Jan  
 
- - > Exkurze Evropského klubu v budově Českého rozhlasu 14. 5. 2010 Kdo: Členové Evropského klubu 
Páteční odpoledne patřilo opět Evropskému klubu. Tentokrát jsme se i přes nepřízeň počasí vydali do studiového komplexu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Jeho brány nám otevřel dlouholetý redaktor tamější redakce. Na vlastní oči jsme viděli, jak se prvorepubliková konstruktivistická architektura hlavní budovy ČRo potkává s moderní dostavbou a moderní vysílací technikou. Mohli jsme posoudit prvorepublikový design a zároveň vidět na vlastní oči, jaká moderní architektonická řešení vyžaduje budova umístěná nad hlučnou drahou metra a železnice. To pro milovníky architektury a designu.
Ti, kteří se zajímají o moderní záznamovou a hudební techniku, se seznámili s přenosovým vozem, studiovým vybavením a viděli na vlastní oči střih zvukového záznamu. Někteří si dokonce vyzkoušeli roli rozhlasových zprávařů přímo ve studiu. Zatímco jsme se seznamovali s fungováním pracoviště režie, živé rozhlasové vysílání bylo v plném proudu.
Evropský klub má ve svých řadách také milovníky historie. Ti už vůbec nepřišli zkrátka. Po prohlídce historických přijímačů zvuku se mohli seznámit s rolí rozhlasu na významných křižovatkách naší moderní historie. Informace, dojmy a zkušenosti nejsou zdaleka jediným, co si z naší exkurze odnášíme. Z řeči našeho průvodce jsme totiž pochytili několik výrazů rozhlasového slangu. Od této chvíle už nebudeme nesměle zírat, když někdo vysloví výrazy jako „kašlátko“, „oprc“ či „ficka“.

Zprávu sepsal: Jan Novák

Autor: Novák Jan  
 
- - > Přednáška v Informačním centru OSN Kdo: Členové Evropského klubu 
Přednáška v Informačním centru OSN
Dne 16. 4. jsme opět opustili školní zdi a v hojném počtu se sešli, abychom navštívili přednášku v informačním centru OSN. Jeho vedoucí nás přijal v přednáškovém sále, kde nám přednesl nejen fakta a údaje o tzv. „peacekeepingu“, ale také nám jako aktivní účastník mírových misí zprostředkoval vlastní zážitky. V kanadském dokumentu Peacekeepers jsme poznali, že vyslání vojenské mírové mise představuje až poslední možnost v tzv. „udržování míru“, kterou předchází náročná diplomatická práce několika desítek lidí pracujících pro jednotlivé státy Rady bezpečnosti. Záběry z Konžské provincie Itury ukázaly, kolika nebezpečným situacím jsou vojenští pozorovatelé i samotní vojáci vystaveni přímo v terénu.
Spíše než hotové odpovědi nás po přednášce a filmu napadaly otázky o roli OSN v současném světě, situaci v různých částech světa a české účasti v mezinárodních organizacích. Všichni z nás nepochybně pravidelně pročítáme zahraniční rubriku českých deníků i zahraniční tisk, kde se po naší návštěvě v informačním centru budeme bezpečně orientovat.

Jako zpravodaj zapsal: Jan Novák

Související odkazy:
http://www.osn.cz/
http://www.ipexview.com/solution/videos/National_Film_Board_of_Canada/The_Peacekeepers/84/
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=51559

Autor: Novák Jan  
 
- - > Evropský klub: Mají mít zvířata nějaká práva? Kdo: Členové EK a další hosté 
Mají mít zvířata práva?

V Ottově encyklopedickém slovníku pod pojmem „zvířena“ najdeme čtyři kategorie. První kategorie je mikrofauna, to jsou mikroskopičtí živočichové, jako například prvoci, vířníci, želvušky, půdní hlísti apod.; druhou kategorií je mezofauna, to jsou hlavně členovci menší než 1 mm; třetí kategorií je makrofauna, mezi makrofaunu řadíme větší členovce, červy a měkkýše; poslední kategorie megafauna, do níž patří obratlovci, vyvolává v ochráncích přírody vášně a právě tato skupina živočichů by měla být privilegovaná a mít práva.
Utrpení zvířat je z velké míry zapříčiněno nezájmem lidí k jejich osudu. Tento názor má dva hlavní kořeny: první spočívá v učení křesťanství, které udílí nesmrtelnost, svrchovanost a zcela jedinečné postavení pouze člověku; jemu je dáno panování nad všemi živými tvory i celou přírodou a jemu jedinému je přiřčena nesmrtelná duše. Zvířata zbavená duše jsou člověku zcela podřízena a odkázána pouze na jeho dobrou vůli; přikázání „nezabiješ“ se na ně nevztahuje. Kořeny druhého způsobu nazírání lze najít v karteziánské doktríně, založené na učení filozofa Descarta a jeho následovníků, podle které zvířata nejsou obdařena vědomím a schopností vnímat bolest. Mimolidská stvoření, ponížena na pouhé animované stroje, tak byla zbavena nejenom nároku na posmrtný život, ale na cokoliv, co by bylo možno nazvat životem; dle zastánců této doktríny zvířata v pravém slova smyslu jako by nežila vůbec.
"Otázka nezní: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?" Zvířata v Česku jsou chráněna na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání (novelizován zákonem č. 162/1993 Sb.), který byl vydán v roce 1992 na popud mezinárodních předpisů Rady Evropy a Evropského společenství. Tento zákon zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i formu propagace jejich týrání pro všechny fyzické i právnické osoby na území státu. Ve smyslu zákona se zvířetem rozumí jakýkoliv obratlovec vyjma člověka, nikoliv však plody nebo embrya těchto zvířat. Zákon ukládá všem osobám chránit zvířata před týráním. Ochranu zvířat zákon nařizuje provádět ministerstvu zemědělství České republiky a dalším příslušným orgánům, jako je například Státní veterinární správa České republiky či místní úřady obcí. Tyto orgány provádějí kontroly při chování zvířat, přepravě, na jatkách či při laboratorním využívání zvířat. Koordinaci mezi jednotlivými orgány zajišťuje Ústřední komise na ochranu zvířat.
Utrpení zvířete dle zmiňovaného zákona je jakýkoliv stav způsobený podnětem nebo zákrokem, kterého se nemůže zvíře samo zbavit a který zvířeti způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt (jedná se o zákroky způsobující nepřiměřenou bolest prováděného zákroku, u smrti zvířete se rozlišuje usmrcení a utracení, které se provádí pokud možno bezbolestně). Naproti tomu například použití biče není obecně považováno za týrání zvířete, pokud při jeho použití nedojde ke vzniku modřin či poranění kůže zvířete. Za týrání je naproti tomu považováno využívání zvířat jako lákadla či zkoušet zvíře na jiném zvířeti, štvát zvířata proti sobě (vyjma potřeb při lovu) atd. Na území Česka jsou tak zakázány i zvířecí zápasy, které jsou v některých jiných zemích běžné (např. kohoutí zápasy).
V Česku jsou zvířata částečně chráněna i v rámci dalších zákonů, kdy usmrcení zvířete může být např. považováno za poškození cizí věci. V případě zjištění porušování práv zvířat je kontrolní orgán schopen zahájit správní řízení, které může vést k udělení pokuty, odebrání zvířat či k podání podnětu k trestnímu stíhání zodpovědné osoby. Při správním řízení může být pachateli uložena pokuta ve výši 50 000 Kč nebo při opakovaném provinění 200 000 Kč. Od roku 1992 do roku 2004 bylo v Česku za týrání zvířat odsouzeno celkem 221 osob. V roce 2007 bylo za týrání zvířat odsouzeno 17 lidí, což je čtyřikrát více než v roce 2006.

My, členové Evropského klubu, jsme se dne 5. 2. 2010 usnesli na následujícím:

Členové Evropského klubu v diskusi objevili, že položená otázka je velice složitá, a proto jednoznačná odpověď vyžaduje zodpovězení dalších otázek. Pokud chceme vyřešit otázku, jestli mají mít zvířata práva, je nutné zabývat se těmito problémy:
• Kde končí a kde začíná utrpení zvířat?
• Do jaké míry je člověk oprávněn zasahovat do přirozeného prostředí zvířat?
• Jaká je hranice mezi rozmary člověka a jeho potřebami vzhledem k týrání a „využívání“ zvířat?
• Co je vlastně člověk? Lze člověka považovat za součást zvířecí říše? Jaké vlastnosti jsou považovány za specificky lidské?
• Je zvíře svobodná bytost? Práva patří vždy ke svobodné bytosti stejně jako povinnosti.
• Nejsou zvířata na stejné „úrovni“ jako lidská mláďata, co se týče vnímání světa?
• Jak moc je člověk nadřazený zvířatům? Je vůbec nadřazený?
• Nejsou práva zvířat spíše povinnostmi lidí? Nakolik znamenají omezení člověka?

Jak zpravodaj zpracoval: Ondřej Žalmánek
Přítomní členové: Iveta Frydrychová, Jan Fiala, Lucie Daňková, Jan Novák

Autor: Novák Jan  
 
- - > Pozdě, ale přece: Vánoce - duchovno nebo komerce? Evropský klub Kdo: Členové Evropského klubu 
Společné stanovisko členů Evropského klubu k otázce:
Vánoce – duchovno nebo komerce?

My, členové Evropského klubu, jsme se usnesli na následujícím:

Vánoce jsou a od pradávna byly jedním z nejdůležitějších svátků z celého roku, ale z křesťanského hlediska jsou méně důležité než Velikonoce. Dnešní pojetí Vánoc a to, jaký mají význam, lze nejlépe odůvodnit tím, že se slaví ve vhodnou dobu. Období končícího podzimu a nastávající zimy u lidí často způsobuje špatnou náladu a dokonce i deprese, a proto je potřeba se na něco těšit a udělat si menší odpočinek a pohodu. Je také naprosto logické, že datum Vánoc se shoduje s datem zimního slunovratu a přibližně odpovídá i datu nového roku, protože v tomto období měly své svátky i pohané, a tak lidé šířící se křesťanství snadněji přijímali. Skutečný původ Vánoc tedy není zcela jednoznačný.
Vánoce se slaví již přibližně od sedmého století a od té doby prodělalo jejich pojetí značný vývoj. Kupříkladu strojení stromečku se ujalo až začátkem dvacátého století a věnování skutečně cenných vánočních dárků je záležitostí teprve nedávné minulosti. Také jednotlivé oblasti světa se liší v pojetí tohoto svátku. Ovšem ve všech zemích někdo nosí dárky (Santa Claus, Ježíšek, Befana, Děda Mráz, skřítci…).
Objevují se však názory, že v poslední době se způsob oslavy Vánoc příliš odkloňuje od původního. Zcela jistě jsou tyto názory alespoň v něčem pravdivé. Vánoce tak dostávají úplně nový rozměr. Někteří lidé se stresují tím, že nestíhají nákup vánočních dárků (místo klidného očekávání Vánoc), v obchodě se zběsile nakupují dárky, a Vánoce se stávají komerční záležitostí. Pro obchodníky se tedy stává předvánoční období „zlatým dolem“ a po Vánocích nastává další významné období – takzvané povánoční výprodeje. Dárky se tedy staly neodmyslitelnou součástí Vánoc. Určitě jsme všichni zažili, že nám někdo dal dárek, který je nám úplně k ničemu, nebo který jsme už několikrát za sebou dostali a někdo nám ho dal jen proto, že musel a neví, co darovat. Jaký je tedy původní smysl dárků? Původně se totiž dávalo např. jablko, drobná ozdoba nebo věc denní potřeby a šlo o to, někoho obdarovat a dát mu najevo, že ho máte rádi a že vám na něm záleží. Dobré je také zamyslet se nad skutečnou hodnotou dárků. Je opravdu cenný dárek, který má velkou peněžní hodnotu? Nebo takový, který dotyčný vybíral opravdu pečlivě nebo ho dokonce vyrobil?
Dalším komerčním aspektem Vánoc, který bezprostředně souvisí s negativními účinky globalizace, je nahrazování a přejímání tradic podle cizího vzoru (Santa Claus, světelné ozdoby domů). Zneužívání Vánoc ke komerčním účelům jim určitě neprospívá a není divu, že některým lidem se to nelíbí do té míry, že například na ulici pálí postavičku Santa Clause.
Ovšem nelze říci, že dnes Vánoce nemají vůbec duchovní význam. Všimněme si například častých charitativních akcí před Vánoci to je důkazem toho, že jsou lidé v tomto období více soucitní a solidární a nemyslí jenom na sebe.
Měli bychom tedy, pokud o to ovšem vůbec stojíme, změnit svůj postoj k dárkům a potažmo k Vánocům jako takovým? A když ano, tak jak? Máme snad veřejně pálit figurku Santa Clause nebo se snad na Vánoce uchýlit do kláštera?
Měli bychom se minimálně zamyslet nad opravdovým významem Vánoc a uvědomit si, jak je důležité, že máme své blízké a strávit Vánoce jako opravdové svátky klidu a pohody. V současných Vánocích se tedy střetává komerce a duchovno nebo snad duchovno a komerce ?
Je tedy otázkou, v jakém poměru by měly oba aspekty Vánoc být.

Jako zpravodaj zpracoval: Jan Fiala
Přítomní členové: Jan Fiala, Iveta Frydrychová, Ondřej Žalmánek, Jan Novák

Autor: Novák Jan  
 
- - > Evropský klub: Internet - dobrý sluha nebo zlý pán? Kdo: Členové Evropského klubu 
My, členové Evropského klubu, jsme se dne 11. 12. 2009 usnesli na následujícím:

Internet představuje velice široké téma, ale přesto by se dalo rozdělit na dvě části. Bezpečný internet a nebezpečný internet. Nebezpečný – z pohledu uživatele (závislost) nebo počítače uživatele (viry). A proto musíme plně dbát na to, abychom věděli, co děláme a co si ještě můžeme dovolit.
Z hlediska „Nebezpečí pro uživatele“ je tu hned několik možností, na co si dávat pozor. Za zmínku stojí využívání nezabezpečených seznamek a chatů, kde si každý může zobrazit informace o vás a může je využít proti vám. Buď může využít „jen“ vaše informace a nebo může začít využívat váš život a zasahovat do něj způsobem, který nebudete moci ovlivnit. Policie může zasáhnout, ale vzhledem k anonymitě internetu je těžké získat důkazy a usvědčit pachatele.
Z hlediska nebezpečnosti internetu „pro PC uživatele“ je nebezpečné sdílení souborů přes internet s neznámými servery (stahování souboru, spamy v emailu). Vystavujeme se možnosti „chycení viru“, což také není příjemná záležitost, a při napadení vám nepomůže ani policie, ani doktor specializující se na viry (virolog), ale nějaký zkušený programátor vám odviruje PC.
Internet ovšem nemá jen špatné stránky. Usnadňuje rychlou a spolehlivou komunikaci, např. volání (zdarma – přes skype nebo jiné aplikace), psaní (icq) nebo posílání emailů (gmail, seznam.cz atd.). Umožňuje i stahování různých souborů. Je zde také větší výběr produktů než v kamenných obchodech. Nakupování po internetu je také daleko pohodlnější. Internet je rychlým zdrojem informací, ale není vždy dostatečně věrohodný a kvalitní.
Závěr členů evropského klubu: Internet užívat s rozmyslem a plným vědomím. Internetové prostředí poskytuje široké možnosti a zároveň s sebou přináší určitá rizika, jež je dobré znát a umět se před nimi chránit.

Jako zpravodajka zpracovala: Iveta Frydrychová
Přítomní členové: Jan Fiala, Ondřej Žalmánek, Jan Hrudka

Autor: Novák Jan  
 
- - > Návštěva členů EK v Národním památníku na Vítkově Kdo: Evropský klub 
Skutečnost, že každý národ si potřebuje symbolickým způsobem připomenout důležité okamžiky své vlastní historie, jsme si v Evropském klubu společně uvědomili v pátek 27. 11. v Národním památníku na Vítkově. Na vlastní oči jsme však také viděli, že tyto symboly mohou být i systematicky zneužívány.
Setkali jsme se u budovy Historického ústavu Armády ČR, kde si nás vyzvedl jeden z autorů výstavy v hodnosti majora. Vojenským krokem jsme pak vystoupali na vrchol kopce, aby se před námi otevřel nejen krásný pohled na celou Prahu, ale zároveň nás ohromila monumentalita Národního památníku původně určená legionářskému odkazu. Naším pozorným očím však nemohly uniknout úpravy provedené v 50. a 60. letech, které nám připomněly, že historii je možné také různě překrucovat a překroucenou ji propagandisticky využívat.
Náš průvodce samozřejmě znal každé zákoutí nově instalované výstavy a k exponátům připomínajícím „křižovatky české a československé státnosti“ nám podal zasvěcený výklad. Uniforma našeho hostitele a jeho hluboké znalosti i zajímavý výklad po chvíli přitáhly i další návštěvníky výstavy a někteří z nich se dokonce přidali k naší malé skupince. Mnozí z nás si tak nejen připomněli školní látku, ale také načerpali informace, které se v obvyklých případech nedají získat ani zevrubným studiem knih.
Naši výpravu jsme jak jinak než symbolicky zakončili diskusí pod tamější sochou Jana Žižky - největší jezdeckou sochou na světě. Zatímco prudký vítr čechral naše vlasy, společně jsme si vyjasňovali názory na problémy souvisejících s významnými milníky naší historie 20. století.

Zprávu sepsal: Jan Novák

obr. (24 kB)
1 (92 kB)
obr. (15 kB)
2 (59 kB)
obr. (22 kB)
3 (80 kB)
^
Autor: Novák Jan  
 
- - > Návštěva členů EK na Ministerstvu zahraničních věcí Kdo: Členové Evropského klubu 
V pátek 20. listopadu 2009 jsme opustili školní zdi a společně jsme navštívili Ministerstvo zahraničních věcí v jeho hlavním sídle – Černínském paláci. Po absolvování nutné bezpečnostní kontroly se nás ujaly zástupkyně Diplomatické akademie MZV, která se zabývá vzděláváním budoucích pracovníků diplomatické služby. Sama paní vedoucí Diplomatické akademie nás poté provedla zákoutími Černínského paláce a ukázala nám reprezentativní prostory ministerstva. Na místě určeném pro tiskové konference ministra zahraničí nás zasvětila do základních pravidel diplomatického protokolu. Následovala prohlídka bytu Jana Masaryka a dalších pro veřejnost uzavřených prostor. Aby zážitků nebylo málo, uvedla nás do zasedací místnosti, kde jsme se usadili do pohodlných židlí, na nichž jindy sedávají pracovníci ministerstva a jejich hosté při řešení otázek zahraniční politiky. Přednáška, kterou jsme v přátelské atmosféře vyslechli, byla zajímavá kvůli spoustě nových informací, ale také zejména proto, že tyto informace nám podala dáma, jež dlouhou dobu pracovala jako generální konzulka v Mumbai, a mohla nám tak zprostředkovat vlastní zkušenosti z diplomatické práce.
Díky této návštěvě tak rozumíme základním pojmům z diplomacie a známe historii i současnost Černínského paláce, ale nahlédli jsme i pod povrch toho, co denně čteme v zahraniční rubrice českých deníků o Evropské unii a zahraničních vztazích naší země.
A nejsou to pouze zkušenosti a zážitky, jež nám navždy zůstanou. Vřelé přijetí a přátelskou atmosféru totiž dokreslily upomínkové předměty k českému předsednictví Evropské unii, které si každý z nás odnesl v dárkové tašce s sebou domů. Za uskutečnění návštěvy velkou měrou vděčíme také Školnímu kulturnímu klubu.
Zprávu sepsal: Jan Novák

obr. (25 kB)
1 (93 kB)
obr. (24 kB)
2 (93 kB)
^
Autor: Novák Jan  
 
- - > Stanovisko členů Evropského klubu k problému squattingu Kdo: Evropský klub 
My, členové Evropského klubu, jsme se dne 23. 10. 2009 usnesli na následujícím:

Při vědomí složitosti a komplikovanosti fenoménu nazývaného squatting je velice těžké najít jednoznačné stanovisko. Squatting představuje mnohobarevný a složitý společenský problém, který může být vnímán z mnoha stran.
Na jedné straně slýcháme z médií zprávy o nelegálním obsazování neobydlených objektů (, které však mají svého vlastníka) s cílem z nich vybudovat centra alternativní kultury a kritické obrazy současné „západní“ společnosti. Zanedbané a chátrající objekty se stávají alternativou pro současný způsob života a zároveň se svým stylem života squatteři snaží upozornit, že existuje i jiný hodnotový žebříček, než žebříček konzumní společnosti (kariéra a peníze). Jako přínosná se nám jeví snaha o záchranu a využití hodnotných architektonických památek. Hnutí, které původně vzniklo jako návrh řešení složité bytové situace tak vystoupilo s dalšími požadavky a ukazuje se dále jeho složitost a myšlenkové základy. Tato kultura či subkultura squatterů se snaží aktivně prezentovat a zpřístupňovat většinové společnosti odlišný pohled na život. Jde však pouze o kulturní hnutí? Nebo jde jen o prostou negaci či protest? Jde zde o aktivní alternativu, která je určena pro široké publikum? Tyto znepokojující otázky nás přivádí ke druhé straně problému.
Nejsou totiž vůbec ojedinělé zprávy o problematice občanského soužití v lokalitách, kde se nachází tzv. squat. Údajně časté rušení nočního klidu, nepořádek v okolí a každodenní spory s obyvateli okolních domů se ukazují jako věc, přes kterou se většinová společnost není schopna přenést. Rádi bychom však upozornili ještě na jednu, „hlubší“ stránku problému. Squatteři vycházejí z přesvědčení, že: „Právo na soukromé vlastnictví není nadřazeno právu na bydlení.“ Tento argument chápeme jako velice závažný. Dotýká se totiž samotných základů právního řádu i samotného lidství jako takového (Listina – čl. 11). Není totiž právě soukromé vlastnictví jedním z nejzákladnějších lidských práv? Není naopak právo na soukromé vlastnictví nadřazeno právu na bydlení? Je to přeci naše soukromí a vlastní majetek, co představuje zajištění každého člověka a předpoklad svobodného jednání. Podle našeho názoru je soukromé vlastnictví tím, co zasluhuje ochranu. Na soukromém vlastnictví totiž závisí život každého z nás. Představuje určitou jistotu a předpoklad obživy a osobní svobody. Právo svobodně a s vlastním uvážením používat svůj majetek má být tedy přísně chráněno.
Oceňujeme tedy přínos squattingu a jeho snahy v sociální oblasti, v důrazu na řešení bytového problému a reprezentaci alternativních kulturních aktivit. Zároveň však konstatujeme, že některé počínání squatterů je pro společnost nežádoucí (porušování zákona, zásad občanského soužití). Podle nás je nutné respektovat osobní vlastnictví. Ovšem na druhou stranu je nutné předmět osobního vlastnictví náležitě spravovat.


Jako zpravodaj zpracoval: Jan Novák
Přítomní členové: Iveta Frydrychová, Jan Fiala, Ondřej Žálmánek

Autor: Novák Jan  

Patička stránky

| Úvod | O škole | Studium | Studenti | Učitelé | Předměty | Aktivity | Úspěchy | Aktuality | Fotografie | Odkazy | Kontakt |
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, tel.: 257210925, e-mail:
Aktualizace: 1.9.2017    Web & Design: Mgr. Vladislav Válek    URL: http://www.kavalirka.cz/
Aktuální správce webu: Mgr. Šárka Blažíčková    URL: http://www.kavalirka.cz/

UPOZORNĚNÍ

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a vyšší a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další).
Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.


Mapa stránky