Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
Tel.: 257210925Další rozcestí

Parkování

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste respektovali ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY.

Facebook GNK

Fanshop - Zakázková výroba triček, mikin a dalších produktů s potiskem

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Valid XHTML 1.0 Strict


^

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

? ?
Získat zapomenuté heslo

Hledat osobu

= Nepřehlédněte =

 • LK Schladming 2018, info kvarty - LK Schladming 2018, info schůzka úterý 28.3. v 9.30, v horní tělocvičně ...
 • LVK pro 2.B - Informace o lyžařském kurzu pro 2.B ...
 • DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 ( kvinty) - DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 do 18.10.2017 ...
 • Hlasování v soutěži Evropy 2 - Drazí spolužáci, i letos se jakožto ...
 • Noste svou školu! - trička a mikiny v novém :-) ...

Dnešní den

pátek 24.11.2017

svátek má Emílie

Tipy a rady

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5

Tel.: 257210925
^


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
http://www.kavalirka.cz/index.php
606617812
257210925

Stránky předmětů

Jednotlivé předměty a jejich stručná anotace

Na této stránce najdete seznam povinných předmětů, s nimiž se studenti setkají v průběhu studia u nás.
Přirozeně si mohou studenti některé předměty zejména v závěru studia i vybírat dle svých zájmů.
Seznam právě probíhajících volitelných předmětů i s obsazením studentů a profesorů naleznete v další sekci.

 •   (Ov) >>
 • Anglický jazyk (Aj) >>
 • Biologie (Bi) >>
 • Český jazyk (Čj) >>
 • Dějepis (D) >>
 • Francouzský jazyk (Fj) >>
 • Fyzika (Fy) >>
 • Hudební výchova (Hv) >>
 • Chemie (Ch) >>
 • Informatika (In) >>
 • Matematika (M) >>
 • Německý jazyk (Nj) >>
 • Ruský jazyk (Rj) >>
 • Španělský jazyk (Šj) >>
 • Tělesná výchova (Tv) >>
 • Výtvarná výchova (Vv) >>
 • Základy společenských věd (ZSV) >>
 • Zeměpis (Z) >>

Český jazyk

Informace o předmětu

Karel Čapek ve své knize Marsyas v kapitole Chvála řeči české vidí rodný jazyk takto:
./_pict/_predmety/cesky_jazyk/cesky_jazyk01.jpg, „Řeč je sama souvislost národa, nedá se uměle předělat, nedá se do ní nepřirozeně zasáhnout , může se vyhubit, ale nemůže se převracet, má houževnaté, organické bytí přírodních věcí. Tisíciletá minulost protéká každým slovem, děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky. Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie dává svědectví o poetických radostech kmene, její skladba a čistota projevuje tajemné zákony myšlení, její přesnost a logičnost udává míru rozumových darů národa.“

Český jazyk a literatura je předmět, který nás provází nejen po celou dobu studia, ale bez nadsázky po celý život. Mnohokrát, ne - li denně, bude záležet na tom, jak se dokážeme vyjádřit ústně či písemně. Doslova nám otevírá dveře, ty pomyslné - je pro nás vstupní branou pro získání vzdělání v oboru, který si pro svůj život zvolíme, je základem studia cizích jazyků, a tedy dalších cest, kterými máme možnost se v životě ubírat, i ty skutečné - jdeme na úřad, do banky, stojíme před svým pracovním týmem...Záleží na tom, jak dokážeme formulovat svoje přání, požadavky, svoje vize. K tomu všemu nám pomáhá čeština.

Jak učíme češtinu?

./_pict/_predmety/cesky_jazyk/cesky_jazyk02.jpg,

Při výuce klademe důraz na pestrost a střídání metod, podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, vedeme žáky k pochopení historického a společensko- kulturního vývoje. Naším cílem je, aby žáci získali širší vzdělanostní základ, který jim umožní co nejlépe se uplatnit při vysokoškolském studiu. Při výuce akcentujeme i problémové a projektové vyučování, pracujeme ve skupinách, individuálně se věnujeme mimořádně nadaným žákům i žákům s poruchami učení. V popředí našeho zájmu je rozvoj kultury mluveného slova, především v hodinách literatury a stylistiky. V těchto hodinách se soustředíme i na rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti žáků. V nižších ročnících se zaměřujeme na nácvik pravopisu.

Teoretickou část výuky doplňujeme exkurzemi (Praha středověká, Literárně historické toulky Vyšehradem ...), návštěvami divadelních představení (Klub mladého diváka), filmových adaptací literárních děl, tematických výstav ...

Každoročně se naši žáci zúčastňují projektu MfDnes - Studenti čtou a píší noviny. Vyjadřují své názory na aktuální témata a konfrontují je se svými vrstevníky z jiných gymnázií a středních škol. Do tohoto projektu jsou zapojeni nejen žáci sext, kteří se důkladně seznamují s publicistickým stylem v rámci výuky, ale i ostatní žáci gymnázia.

Velmi dobře si vedou žáci i v olympiádách z českého jazyka a dalších jazykových a literárních soutěžích, např. v recitační soutěži Pražské poetické setkání či v literární soutěži Cena Waltra Sernera.

Výuka českého jazyka a literatury je doplněna řadou dalších aktivit. V hereckých dílnách se učí základům mluveného projevu na jevišti, práci s hlasem, pohybové výchově i vlastní prezentaci.

Také už několik let mohou naši studenti uplatnit svůj herecký talent v dramatickém kroužku ŠKK. Velký úspěch zaznamenalo představení Kytice (J.Suchý, F.Havlík), dále v autorských dramaturgických úpravách Zimní příběh podle Prima sezóny J.Škvoreckého a Goethův Faust. Pravidelně se s našimi inscenacemi účastníme přehlídky amatérských studentských divadel Pereme se s Thálií v Divadle Na Prádle.

./_pict/_predmety/cesky_jazyk/cesky_jazyk03.jpg,

Výuka českého jazyka a literatury probíha podle ŠVP ve všech ročnících gymnázia. Tematické plány jsou aktualizovány v souvislosti s potřebami výuky a novými postupy v oblasti metodiky i obsahu výuky podle cílových kompetencí RVZP.

Na hodinách literatury jsou uplatňovány často doprovodné texty (beletrie, odborná literatura, články, recenze, dobové ohlasy apod.),obrazové dobové materiály, mapy, což vychází z oborových kombinací jednotlivých vyučujících (Čj – D, Vv, Nj). Pozornost je věnována výběru zejména literárních textů často s prostupností mezi jednotlivými disciplínami (jazyk, literatura, stylistika).

A na závěr opět slova klasika…

./_pict/_predmety/cesky_jazyk/cesky_jazyk04.jpg,

„Mateřštině třeba se doučovati po život celý. Čtením, posloucháním, jakkoli. Živoucí jazyk je živoucí les: má dle kraje, podnebí atd. sice svůj odvěký, určitý ráz, ale změna je v něm taktéž věčná. Člověk se nikdy mateřštině zcela nedoučí. Je to jako s každou lidskou dokonalostí , a úkolem člověka jest, aby se dokonalosti alespoň co možná přibližoval.“
Takto věcně – v duchu své generace, ale zároveň moudře a výstižně hovoří Jan Neruda o své mateřštině.


Mgr. Jana Janská

^

 
SOUBOR - - > ikona typu odkazuSeznam lit. děl k ústní maturitní zkoušce.pdf (370 kB) Komu: 8. ročník 

Seznam literárních děl k ústní MZ
Kdy zveřejněno: 23.9.2016 Zadal/a: Mgr. Jana Janská  

Odkazy na internetové stránky

Patička stránky

| Úvod | O škole | Studium | Studenti | Učitelé | Předměty | Aktivity | Úspěchy | Aktuality | Fotografie | Odkazy | Kontakt |
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, tel.: 257210925, e-mail:
Aktualizace: 1.9.2017    Web & Design: Mgr. Vladislav Válek    URL: http://www.kavalirka.cz/
Aktuální správce webu: Mgr. Šárka Blažíčková    URL: http://www.kavalirka.cz/

UPOZORNĚNÍ

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a vyšší a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další).
Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.


Mapa stránky