Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
Tel.: 257210925Další rozcestí

Parkování

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste respektovali ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY.

Facebook GNK

Fanshop - Zakázková výroba triček, mikin a dalších produktů s potiskem

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Valid XHTML 1.0 Strict


^

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

? ?
Získat zapomenuté heslo

Hledat osobu

= Nepřehlédněte =

 • LK Schladming 2018, info kvarty - LK Schladming 2018, info schůzka úterý 28.3. v 9.30, v horní tělocvičně ...
 • LVK pro 2.B - Informace o lyžařském kurzu pro 2.B ...
 • DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 ( kvinty) - DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 do 18.10.2017 ...
 • Hlasování v soutěži Evropy 2 - Drazí spolužáci, i letos se jakožto ...
 • Noste svou školu! - trička a mikiny v novém :-) ...

Dnešní den

pátek 17.11.2017

svátek má Mahulena

Tipy a rady

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5

Tel.: 257210925
^


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
http://www.kavalirka.cz/index.php
606617812
257210925

Stránky předmětů

Jednotlivé předměty a jejich stručná anotace

Na této stránce najdete seznam povinných předmětů, s nimiž se studenti setkají v průběhu studia u nás.
Přirozeně si mohou studenti některé předměty zejména v závěru studia i vybírat dle svých zájmů.
Seznam právě probíhajících volitelných předmětů i s obsazením studentů a profesorů naleznete v další sekci.

 •   (Ov) >>
 • Anglický jazyk (Aj) >>
 • Biologie (Bi) >>
 • Český jazyk (Čj) >>
 • Dějepis (D) >>
 • Francouzský jazyk (Fj) >>
 • Fyzika (Fy) >>
 • Hudební výchova (Hv) >>
 • Chemie (Ch) >>
 • Informatika (In) >>
 • Matematika (M) >>
 • Německý jazyk (Nj) >>
 • Ruský jazyk (Rj) >>
 • Španělský jazyk (Šj) >>
 • Tělesná výchova (Tv) >>
 • Výtvarná výchova (Vv) >>
 • Základy společenských věd (ZSV) >>
 • Zeměpis (Z) >>

Základy společenských věd

Informace o předmětu

Výuka v oborech Výchova k občanství - Občanský a společenskovědní základ - Svět práce ve všech osmi ročnících studia probíhá podle tematických plánů, v 7. a 8. ročníku byly na základě zájmu žáků navíc otevřeny společensko-vědní semináře, zaměřené na nadstavbové studium v oblasti psychologie, sociologie, teorie státu a práva, filozofie. Oproti minulému období došlo ve výuce k určitým prostorovým změnám, jedna hodina ve všech ročnících ve vyšším stupni gymnázia je vyučována v odborných pracovnách. Na seminářích žáci pracují nejen se speciální literaturou, ale především s prameny.

Ve třetím a čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia se Svět práce vyučuje v rámci předmětu Výchova k občanství, velká pozornost se věnuje finanční gramotnosti. V sedmém ročníku je samostatný nový předmět Svět práce, který se zaměřuje na vybrané kapitoly pracovního práva. Tyto primární vědomosti se v dalších ročnících prohloubí jednotlivými společenskými vědami, resp. novým vzdělávacím oborem Občanský a společenskovědní základ.

Od kvinty je vyučován vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ. Konkrétně se jedná o Základy psychologie, ve kterých se pokračuje i v sextě spolu se Základy sociologie. I v šestém ročníku je časová dotace navýšena z jedné na dvě hodiny týdně. Hodina navíc je využita k výkladu kapitol z dějin sociologických a politologických učení a k diskuzi o aktuálních společenskopolitických událostech. V rámci základního učiva jsou v tomto ročníku dokončena témata ze sociologie a probrána témata z předmětu Základy politologie a Teorie státu a práva. V sedmém ročníku v návaznosti na probranou obecnou teorii práva jsou v prvním pololetí probrány hlavní oblasti veřejného a soukromého práva a ve druhém pololetí Základy ekonomie a ekonomiky. V osmém ročníku je studium společenských věd završeno probráním základů filozofie a etiky. Část žáků využívá nabídky v rámci navýšené časové dotace a věnuje se problémům makroekonomie a makroekonomiky pod vedením zkušených pedagogů.

Formy a metody výuky ve vzdělávacích oborech Vko - Osz - Sp jsou diferencované podle ročníků. V 1. – 4. ročníku se užívá jednak osvědčené formy - výklad, zadávání projektových témat, drobné referáty k aktuálním společensko-politickým tématům, jednak jsou aplikovány některé metody interaktivní výuky, jako je myšlenková mapa, modelování konkrétní situace, řízená diskuse. Ve vyšších ročnících je kladen důraz na větší samostatnost žáků, především na práci s učebnicí, internetem, s odbornými texty. Metoda výkladu je doplňována rovněž metodami interaktivní výuky, zejména řízenou diskusí k aktuálním tématům a promítaným videodokumentům. V rámci politologie jsme se zaměřili na aktuální politickou situaci, v rámci ekonomie na zkušenosti ČR ze členství v EU, uskutečňované hospodářské a sociální reformy atd. Metody interaktivní výuky jsou nejvíce využívány v rozšířených hodinách v 6. a v 8. ročníku a ve výše uvedených společensko-vědních seminářích, kde pro ně jsou optimální podmínky. Mimo to jsou na těchto seminářích žáci vedeni k samostatnému studiu zadaných problémů, které ústí v napsání a prezentování seminárních prací.

Podobně jako v předchozích letech klademe důraz nejen na vzájemné propojení jednotlivých částí společenských věd, ale i na mezipředmětové vztahy, např. propojení s dějepisem a zeměpisem, doplnění teoretických poznatků společenskou praxí.

Mgr. Eva Kiršbaumová

^


 

Patička stránky

| Úvod | O škole | Studium | Studenti | Učitelé | Předměty | Aktivity | Úspěchy | Aktuality | Fotografie | Odkazy | Kontakt |
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, tel.: 257210925, e-mail:
Aktualizace: 1.9.2017    Web & Design: Mgr. Vladislav Válek    URL: http://www.kavalirka.cz/
Aktuální správce webu: Mgr. Šárka Blažíčková    URL: http://www.kavalirka.cz/

UPOZORNĚNÍ

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a vyšší a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další).
Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.


Mapa stránky