Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
Tel.: 257210925Další rozcestí

Parkování

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste respektovali ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY.

Facebook GNK

Fanshop - Zakázková výroba triček, mikin a dalších produktů s potiskem

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Valid XHTML 1.0 Strict


^

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

? ?
Získat zapomenuté heslo

Hledat osobu

= Nepřehlédněte =

 • LK Schladming 2018, info kvarty - LK Schladming 2018, info schůzka úterý 28.3. v 9.30, v horní tělocvičně ...
 • LVK pro 2.B - Informace o lyžařském kurzu pro 2.B ...
 • DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 ( kvinty) - DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 do 18.10.2017 ...
 • Hlasování v soutěži Evropy 2 - Drazí spolužáci, i letos se jakožto ...
 • Noste svou školu! - trička a mikiny v novém :-) ...

Dnešní den

sobota 25.11.2017

svátek má Kateřina

Tipy a rady

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5

Tel.: 257210925
^


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
http://www.kavalirka.cz/index.php
606617812
257210925

Stránky předmětů

Jednotlivé předměty a jejich stručná anotace

Na této stránce najdete seznam povinných předmětů, s nimiž se studenti setkají v průběhu studia u nás.
Přirozeně si mohou studenti některé předměty zejména v závěru studia i vybírat dle svých zájmů.
Seznam právě probíhajících volitelných předmětů i s obsazením studentů a profesorů naleznete v další sekci.

 •   (Ov) >>
 • Anglický jazyk (Aj) >>
 • Biologie (Bi) >>
 • Český jazyk (Čj) >>
 • Dějepis (D) >>
 • Francouzský jazyk (Fj) >>
 • Fyzika (Fy) >>
 • Hudební výchova (Hv) >>
 • Chemie (Ch) >>
 • Informatika (In) >>
 • Matematika (M) >>
 • Německý jazyk (Nj) >>
 • Ruský jazyk (Rj) >>
 • Španělský jazyk (Šj) >>
 • Tělesná výchova (Tv) >>
 • Výtvarná výchova (Vv) >>
 • Základy společenských věd (ZSV) >>
 • Zeměpis (Z) >>

Zeměpis

Informace o předmětu

Předmět zeměpis si na našem gymnáziu udržuje postavení důležitého všeobecně vzdělávacího předmětu. K jeho cílům patří především napomoci studentům získat schopnost orientace v současném světě a jeho problémech, dále základní kulturně - politický rozhled, způsobilost kritického myšlení a nakládání s informacemi a v neposlední řadě schopnost zaujímat stanoviska k problémům současného světa. Prostor k tomu mají studenti dostatečný - zeměpis se u nás vyučuje v dvouhodinové dotaci v prvních šesti ročnících a poté ještě v ročníku maturitním, kde je tradičně vypisován i geografický seminář. Zajištění cílů výuky napomáhá moderně zařízená zeměpisná učebna, která je velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Pro výuku je zde k dispozici dataprojektor napojený na moderní počítač, čtecí kamera, videorekordér, DVD přehrávač, dvě televizní obrazovky a další pomůcky. K využití se nabízí také každoročně se rozšiřující fondy učitelské a žákovské knihovny.

./_pict/_predmety/zemepis/PB300002.jpg,

Využívání nadstandardního technického zázemí učebny úspěšně napomáhá společné práci studentů a vyučujících během procesu geografického vzdělávání. V něm se snažíme posilovat roli studentů a zavádět nové formy práce na hodinách. Těch se studenti aktivně účastní např. tvorbou a prezentováním počítačových prezentací, přednášením referátů, diskusemi k jednotlivým tématům, aktivním vyhledáváním informací prostřednictvím práce s odbornou literaturou, encyklopediemi, články v časopisech, tabulkami, internetem, CD - romy a především různými mapami a atlasy. Snahou vyučujících je zajistit maximální aktuálnost a pestrost výuky, což nám umožňuje především práce s počítačem (promítání obrázků, poslech etnické hudby a další), ale i zařazování skupinové práce, referátů, problémové výuky apod. Studenti jsou vedení k samostatnému a kultivovanému vyjadřování, zaujímání stanovisek k různým problémům, k reflektování politického dění. K součástem hodin zeměpisu patří i využívání videokazet a DVD, aktualit z médií, vlastních zkušeností z cestování. Běžnou složkou výuky předmětu se stalo používání počítačových prezentací k široké škále témat, jejichž nabídka je plynule rozšiřována. Jsou používány s cílem maximálně podpořit názornost a pestrost výuky a zapojit studenty do jejího procesu. K jednotlivým vytvořeným materiálům (např. testovým úlohám, prezentacím) mají studenti přístup na studentských počítačích, které pak mohou využívat pro přípravu na hodinu a které slouží i k práci na domácích úkolech.

Součástí výuky je i snaha o co největší propojení výuky s aktuálním společensko - politickým děním a k zdůrazňování praktických rozměrů zeměpisu. Propojení s praxí a názornost výuky předmětu nám pomáhají uskutečňovat geografické exkurze. Ty se v loňském roce uskutečnily například pro primy, které navštívily v rámci studia vesmíru pražské planetárium. Sekundáni v rámci výuky zeměpisu zavítaly do automobilky Škoda Mladá Boleslav, kde si prohlédli výrobu automobilů a místní muzeum. V terciích se jako již tradičně uskutečnila pětidenní zeměpisně-dějepisně-biologická exkurze, která završuje výuku geografie České republiky probíhající v sekundě. V jejím rámci studenti navštívili region střední Moravy. Studenti během exkurze zavítali do průmyslových podniků (elektrárna Chvaletice), shlédli několik zajímavých městských center s jejich památkami - Olomouc, Litomyšl či Kroměříž , podnikli pěší túru v CHKO Beskydy a poctili svoji návštěvou i hrady (Bouzov a Helfštýn), skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, ZOO v Olomouci, poutní areál Svatý Kopeček či arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži. Během letošního školního roku pojedou studenti tercií na stejný typ exkurze na severní Moravu a plánujeme další jednodenní geografické exkurze.

Možnosti studentů věnovat se zeměpisnému vzdělávání u nás ovšem zdaleka nekončí hodinami geografie a exkurzemi. Již tradičně se na naší škole koná školní kolo zeměpisné olympiády. Sedmým rokem zde také působí zájmový kroužek Evropský klub, který sdružuje zájemce o problematiku Evropské unie a politického dění vůbec. Jeho členové se scházejí na pravidelných týdenních schůzkách, kde debatují nad různými aktuálními tématy, případně se účastní akcí mimo školu (přednášky, návštěvy výstav, exkurze apod.) - viz pasáž o Evropském klubu. Členové klubu a někteří další studenti se také účastní mezinárodního projektu organizace Partners Czech s názvem Deliberating in a Democracy financovaného americkým ministerstvem školství. Ten je zaměřen na podporu zvýšené účasti občanů na věcech veřejných, rozvoj partnerství mezi českými a americkými studenty a učení se hledání řešení aktuálních společenských témat a problémů. Naši studenti si v rámci projektu vyměňují názory na témata jako globální oteplování či americké prezidentské volby se studenty partnerských škol v projektu, kterými jsou Lake View High School v Chicagu a škola East Leden High School ve Franklin Parku ve státě Illinois, učí se debatovat, kriticky myslet, naslouchat svým kolegům, pracovat s odbornými texty a v neposlední řadě si zdokonalují i svoji angličtinu. Vedoucí projektu J. Čapek v loňském školním roce absolvoval pracovní pobyt v Chicagu organizovaný americkou stranou projektu. Za upozornění stojí, že dva naši studenti byli na závěr celoročního projektu vyhodnoceni jako jedni z šesti nejaktivnějších v rámci cca 200 studentů, kteří jsou v ČR v projektu zapojeni.

A na závěr snad jenom to, že na hodinách zeměpisu se kromě výše uvedeného nezřídka i dobře pobavíme. Jako příklad k tomu vedoucí situace můžeme uvést test nejmenovaného studenta, kde vyučující u otázky : "Co je to Lago Maggiore?" (očekávaná odpověď - jezero v Itálii) nalezl odpověď: "Italské těstoviny za tři minuty hotové". Suma sumarum při zeměpise se u nás zkrátka rozhodně nenudíme.

Za VO Mgr. Matěj Vrhel

^

obr. (13 kB)
1 (146 kB)
obr. (11 kB)
2 (79 kB)
obr. (7 kB)
3 (130 kB)
obr. (7 kB)
4 (140 kB)
obr. (9 kB)
5 (154 kB)
obr. (9 kB)
6 (59 kB)
^
 
SOUBOR - - > ikona typu odkazuaustrálie.jpg (254 kB) Komu: kvinty 

Austrália-slepá mapa pro doplnění výuky
Kdy zveřejněno: 4.10.2012 Zadal/a: Zdeněk Hruška  
 
SOUBOR - - > ikona typu odkazuDc tercie.ppt (170 kB) Komu: 3.B 

Vypracujte jako domácí úkol.
Kdy zveřejněno: 6.9.2012 Zadal/a: Zdeněk Hruška  
 
SOUBOR - - > ikona typu odkazusa.jpg (2.5 MB) Komu: 3.A 

Slepá mapa pro potřeby výuky
Kdy zveřejněno: 2.9.2010 Zadal/a: Zdeněk Hruška  

Patička stránky

| Úvod | O škole | Studium | Studenti | Učitelé | Předměty | Aktivity | Úspěchy | Aktuality | Fotografie | Odkazy | Kontakt |
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, tel.: 257210925, e-mail:
Aktualizace: 1.9.2017    Web & Design: Mgr. Vladislav Válek    URL: http://www.kavalirka.cz/
Aktuální správce webu: Mgr. Šárka Blažíčková    URL: http://www.kavalirka.cz/

UPOZORNĚNÍ

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a vyšší a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další).
Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.


Mapa stránky