Gymnázium Nad Kavalírkou

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
Tel.: 257210925Další rozcestí

Parkování

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste respektovali ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY.

Facebook GNK

Fanshop - Zakázková výroba triček, mikin a dalších produktů s potiskem

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Valid XHTML 1.0 Strict


^

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

? ?
Získat zapomenuté heslo

Hledat osobu

= Nepřehlédněte =

  • LK Schladming 2018, info kvarty - LK Schladming 2018, info schůzka úterý 28.3. v 9.30, v horní tělocvičně ...
  • LVK pro 2.B - Informace o lyžařském kurzu pro 2.B ...
  • DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 ( kvinty) - DOPLATEK LK SCHLADMING 2018 do 18.10.2017 ...
  • Hlasování v soutěži Evropy 2 - Drazí spolužáci, i letos se jakožto ...
  • Noste svou školu! - trička a mikiny v novém :-) ...

Dnešní den

úterý 21.11.2017

svátek má Albert

Tipy a rady

Gymnázium
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5

Tel.: 257210925
^


Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Nad Kavalírkou 1/100
150 00  PRAHA 5
http://www.kavalirka.cz/index.php
606617812
257210925

Školní vzd. program

Přehled naší koncepce v rámci nového vzdělávacího programu

Hlavním bodem Nového školského zákona je tvorba RVP-ŠVP, který byl uveden do praxe v prvních ročnících našeho gymnázia ve školním roce 2007/2008. V současné době se podle tohoto dokumentu vyučuje ve všech ročnících nižšího gymnázia. Ve školním roce 2009/2010 jsme také začali vyučovat podle ŠVP pro vyšší gymnázium. Podle ŠVP již vyučujeme ve všech ročnících vyššího gymnázia.

ŠVP podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování formou mezipředmětových vztahů a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami studentů. Důraz nesmí být kladen na bezduché memorování encyklopedických znalostí, ale na samostatné hledání a řešení problémů. ŠVP má podněcovat studenty k tvořivému myšlení a logickému uvažování. Rozvíjí u studentů schopnost spolupracovat a vede je k otevřené komunikaci. V neposlední řadě se ŠVP stává prostředkem ke zvyšování odpovědnosti studentů i jejich rodičů za sebe sama, za vlastní práci i dosažené výsledky. Připravuje studenty k tomu, aby se projevovali jako zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Získávání nových poznatků by mělo vycházet především z vnitřní motivace studenta.

Vzdělávací obory (tj. vyučovací předměty) jsou podle obsahu učiva součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. V čele vzdělávacího oboru (VO) stojí vedoucí vzdělávacího oboru (VVO), v čele vzdělávací oblasti stojí předseda předmětového týmu (PPT). Všichni pedagogičtí pracovníci měli ve školním roce 2005/2006 možnost absolvovat školení na téma Tvorba školního vzdělávacího programu, čehož mnozí využili. V prosinci 2005 proběhlo základní školení na toto téma přímo v budově školy, tohoto školení se zúčastnili všichni učitelé našeho gymnázia. V následujících letech se jednotliví učitelé zúčastňovali individuálně různých školení, která se týkala jejich vzdělávacích oborů.

Každý vzdělávací obor jednotlivě přispěl k tvorbě ŠVP, jehož základním obsahem je:

ŠVP pro nižší gymnázium je zaměřen především na klíčové kompetence, to znamená na celkový soubor žákových znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí, umožňuje jejich efektivní využití a jsou požadovány pro různé druhy učebních, praktických a lidských činností. Bude použit model 2+6 (první dva roky se rozvíjí především kompetence, v dalších šesti letech je pak důraz kladen spíše na obsah učiva s plným využitím získaných kompetencí).

ŠVP zahrnuje také mimoškolní aktivity, zahraniční kontakty a akce.

ŠVP pro nižší stupeň gymnázia je východiskem pro koncepci ŠVP pro vyšší gymnázium. Po kvartách se studium na našem gymnáziu dělilo na humanitní a přírodovědnou větev. Původně jsme předpokládali, že rozdělení na humanitní a přírodovědnou větev umožní studentům profilovat se ve vybrané oblasti již po kvartě a poté lépe uspět na vybraných vysokých školách. Po několikaleté zkušenosti se ale ukázalo, že studenti po kvartě ještě nejsou schopni s jistotou určit svou budoucí profesní orientaci. Proto jsme od školního roku 2013/14 od dělení na větve upustili a vrátili jsme se k jednotnému všeobecnému zaměření. Studenti budou mít od sexty na výběr množství seminářů, profilace tímto způsobem bude více než dostačující. Podle tohoto upraveného dokumentu se bude letos vyučovat v kvintách a sextách.

Všechny požadované materiály pro tvorbu ŠVP pro nižší gymnázium byly odevzdány v květnu 2006. Přes prázdniny 2006 byla vytvořena první verze ŠVP pro nižší stupeň našeho gymnázia. Do této verze byly ve školním roce 2006/ 2007 zapracovány volitelné předměty pro nižší gymnázium. Ve školním roce 2007/ 2008 jsme začali podle našeho ŠVP pro nižší gymnázium vyučovat v primách. ŠVP je otevřený dokument, proto díky získaným zkušenostem v minulých letech byly provedeny drobné úpravy a změny tohoto dokumentu. Tento trend bude samozřejmě pokračovat i nadále. Ve školním roce 2007/2008 jsme také začali intenzivně pracovat na ŠVP pro vyšší gymnázium. Ve školním roce 2009/2010 byla dle tohoto dokumentu spuštěna výuka v kvintách.

Tvorba ŠVP je práce náročná a dlouhodobá. Nespornou výhodou je, že každý může využít svých individuálních možností a specifických zvláštností. Dává nám možnost profilovat školu "na míru" podle potřeb a zájmu studentů (v případě našeho gymnázia je třeba se soustředit na práci s talentovanými dětmi). ŠVP také umožňuje pružněji reagovat na konkrétní situaci a prosadit se v povědomí veřejnosti. Všichni učitelé našeho gymnázia na tvorbě ŠVP aktivně spolupracují, za což jim patří můj velký dík. Spousta práce již byla vykonána, spousta nás jí ještě čeká, a proto mi nezbývá, než nám všem opět popřát hodně štěstí a pevné nervy.

Celý dokument je k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Mgr. Pavlína Mojžíšová

^

Patička stránky

| Úvod | O škole | Studium | Studenti | Učitelé | Předměty | Aktivity | Úspěchy | Aktuality | Fotografie | Odkazy | Kontakt |
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1, tel.: 257210925, e-mail:
Aktualizace: 1.9.2017    Web & Design: Mgr. Vladislav Válek    URL: http://www.kavalirka.cz/
Aktuální správce webu: Mgr. Šárka Blažíčková    URL: http://www.kavalirka.cz/

UPOZORNĚNÍ

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a vyšší a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další).
Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro vás.


Mapa stránky