Prohlášení o přístupnosti webových stránek Gymnázia Nad Kavalírkou

„Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1“ se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky školy „Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5“ dostupných na adrese „www.kavalirka.cz“ dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.>

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 na úrovni shody AA.

Další formáty

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu, nedostupnosti dokumentů v jiné podobě nebo obsahu typografických prvků a formátování nepodporovaného formátem HTML. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou třeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 5. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na správce webu a odkaz na formulář pro zaslání zpětné vazby nejen k přístupnosti naleznete v zápatí webu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz